وبسایت حاضر، فروشگاه اینترنتی ویدئوهای آموزشی در حوزه DevOPs است،که توسط مهندس ابوالفضل محمدی جو تدریس گردیده است. برای آشنایی بیشتر با سوابق علمی و حرفه ای مهندس محمدی جو، می توانید به وبسایت ایشان مراجعه نمائید.

برای خرید دوره های آموزشی، ابتدا در وبسایت یک حساب کاربری برای خود ایجاد نمائید. پس از خرید، لینک دانلود دوره های آموزشی، در حساب کاربری شما برای همیشه موجود خواهد بود. در صورتیکه در آینده ضمیمه هایی برای هر دوره اضافه گردد، می توانید به حساب کاربری خودی مراجعه نموده و ویدئوهای ضمیمه جدید را دانلود نمائید.

دوره های در دست آماده سازی

دوره آموزشی Docker
دوره آموزشی Kubernetes